Konkluzja

Wasza praca dobiegła końca . Pracując nad projektem wzbogaciliście swoją wiedzę na temat legend o Brzegu i najbliższej okolicy. Potraficie opowiedzieć je i powiązać z miejscami, które znacie. Zdobyliście  nowe doświadczenia. Umiecie pracować w grupie, a także znaleźć potrzebne informacje. Wierzę, że zdobyta wiedza i doświadczenie w pracy zespołowej zaowocują w przyszłości.