Zadanie

Waszym zadaniem  będzie wyszukanie informacji, odkrycie prawdy zawartej w legendach i przedstawienie wyników swoich badań w postaci prezentacji, która będzie zawierać opisy miejscowości, fotografie i wasze rysunki lub komiksy.